PURMER-MEER
   
   Edam vanuit de Purmer
   het gebied rond 1900
   het gebied rond 2000
   Deltametropool
   detail Deltametropool
   Nationaal Landschap
   Nota Ruimte
   uitbreiding Volendam
   bedrijventerrein Edam
   woningbouw tot 2030
   beschermde gebieden
   cultuurhist. waarden
   veenweidegebied
   waterbeheer
   streekplan tot 2020
   ontwikkeling na 2020?
   schema Purmer-Meer
   uitwerking Purmer-Meer
   home